“İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Medyada Kadın ve LGBTİQ+’lara Yönelik Nefret Söylemi” Raporu

Atölye Rapor: “İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Medyada Kadın ve LGBTİQ+’lara Yönelik Nefret Söylemi”