Proje Ekibi

Ülkü Doğanay – Proje Koordinatörü

1993 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Doktora derecesini aldı. Doktora çalışmaları sırasında Türkiye Bilimler Akademisi’nden aldığı burs ile Paris II Üniversitesi Fransız Basın Enstitüsü’nde bulundu. 2009 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent ünvanını aldı, 2014’te 1994 ve 2017 yılları arasında çalıştığı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesör kadrosuna atandı. 7 Şubat 2017’de “Barış için Akademisyenler Bildirisi”ni imzalaması sebebiyle 686 no’lu KHK ile ihraç edildi. Ankara Dayanışma Akademisi, Birarada Derneği ve Aramızda Derneği üyesi. Aynı zamanda, Uluslararası Hrant Dink Vakfı tarafından oluşturulan ASULİS Nefret Söylemi Laboratuvarı’nın danışma kurulunda ve Kültür ve İletişim Dergisi’nin yayın kurulunda yer alıyor. Siyasal iletişim, medya söylemi, ayrımcılık konularında çalışmalar yürütüyor.

A. Celil Kaya – Proje Asistanı

2009 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde doktora yapmaya devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Kuzey İrlanda ve Kürt sorunlarını karşılaştırmalı olarak ele aldı. Doktora tez çalışmasını ise ‘diasporada kimlik inşası’ üzerine sürdürmekte. Barış bildirisine imza atması nedeniyle 1 Eylül 2016’da yayınlanan KHK’yla 2011’den beri çalıştığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden ihraç edildi. Ankara Dayanışma Akademisi (ADA Kooperatifi) ve Birarada Derneği üyesi olan Kaya, aynı zamanda Mülkiye Demokrasi Araştırmaları Merkezi’nin direktörlüğünü yürütmekte.

Kudret Çobanlı – Proje Asistanı

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. “Türkiye-Irak Sınırında Kimlik ve Devlet” başlıklı yüksek lisans tezini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2017 yılında savundu. Uzun yıllar Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bugüne değin bir yandan akademik çalışmalarını sürdürürken bir yandan birçok STK’da gönüllü ve profesyonel olarak faaliyetler yürüttü. İlgi duyduğu konular arasında yakın tarih Türkiye siyaseti, Türkiye’de ve dünyada insan hakları gündemi, sosyal hareketler, toplumsal barış inşasının teori ve pratiği, hakikat ve toplumsal adalet çalışmaları, eleştirel sınır ve göç çalışmaları, toplumsal cinsiyet teorisi ve kadın hareketinin tarihi gibi başlıklar bulunuyor.

Gülcan Ergün – Proje Asistanı

Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden (Siyasal Bilgiler Fakültesi) “İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği” başlıklı teziyle 2010 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. Doktora derecesini ise 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Türkiye’de Sosyal Medya ve Yeni Politika Yapma Biçimleri” başlıklı teziyle aldı. Öğretim Görevlisi olarak çalıştığı Anadolu Üniversitesinden “Barış Bildirisini” imzaladığı gerekçesiyle 7 Şubat 2017’de 686 sayılı KHK ile ihraç edildi. Çalışma alanları arasında Türk Milliyetçiliği, Türk Siyasal Yaşamı, Yeni Medya ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları yer almaktadır.

Nur Betül Çelik – Araştırma Koordinatörü

Ankara’da doğdu ve yetişti. 1978’de Cebeci Kampüslü oldu, 1986 yılında asistan olarak girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Barış Akademisyeni olması nedeniyle 7 Şubat 2017 tarihli 686 no.lu KH ile haksızca ihraç edilişine kadar da öyle kaldı. Yükseköğretim Kurulu bursuyla gittiği İngiltere Essex Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden, 1996 yılında, “Kemalist Hegemony: From Its Constitution to Its Dissolution” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Kemalizm, hegemonya, söylem kuramları, politik ontoloji alanlarında makaleleri, İdeolojinin Soykütüğü I: Marx ve İdeoloji başlıklı bir kitabı var. Ayrıca Ernesto Laclau’nun Popülist Akıl Üzerine başlıklı kitabını çevirdi. Metodoloji, bilim felsefesi, post-yapısalcılık, ideoloji kuramları, söylem kuramları, siyasal düşünce alanlarında çok sayıda ders verdi. İhraç sonrasında ADA (Ankara Dayanışma Akademisi) Kitaplığı bünyesinde iki arkadaşıyla birlikte Türkiye Siyasetinde Popülizmin İzini Sürmek başlıklı bir kitap çalışmasının yanı sıra ideoloji kavramının soykütüğünü tamamlayarak yayınlamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Aynı zamanda, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı projesinin araştırma ayağının yürütücüsü olan ekibin de bir parçası olarak çalışıyor.

Banu Durdağ – Araştırmacı

2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yine aynı bölümden 2007 yılında “The Political Identity of the EU and Turkey’s Europeanness” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul ve Ankara’da çeşitli uluslararası firmalarda ihracat/ithalat koordinatörlüğü, üretim planlama ve denetim pozisyonlarında görev aldıktan sonra, 2011 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. 2013-2017 yıllarında aynı fakültenin Bilişim Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2018’de “Teknoloji ve Toplumsal Değişim İlişkisi: Toplumsal Başkaldırı Momentinde Karşı-Hegemonik İletişim Platformları/Medyaları” başlıklı tez çalışmasıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktora derecesini aldı. Teknoloji ve toplumsal değişim, alternatif medya, sosyal medya ve yeni iletişim teknolojileri üzerine ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmakta. S.S. ADA Kooperatifi üyesi. Akademik çalışmalarına bağımsız akademisyen olarak devam etmekte.